reede, 21. oktoober 2016

Digikogumik

ProgeTiigri Digitaalne kogumik on avatud! http://www.progetiiger.ee/oppematerjalid?advanced=1

52 keskkonda ja vahendit kirjeldatud, erinevad õpilood ja muud head-paremat ühes kohas! Abiks õpetajale, koolijuhile, haridustehnoloogile, õpilastele ja vanematele. Nautige ja leidke uusi vahendeid, mida koolis uurmiseks ette võtta! 

neljapäev, 20. oktoober 2016

Õpilood

Õpilugu ehk õpistsenaarium on õppimise ja õpetamise kogemuse kirjeldus, kus on ära toodud õpetaja ja õpilase tegevused, digivahendid, õpikeskkonnad jne.
HITSA õpilugude töörühm on kokku kogunud õpilood, mis on loodud alates 2010. aastast. 

http://oppevara.hitsa.ee/opilood/opiloo-struktuur-ja-etapid/

kolmapäev, 19. oktoober 2016

e-Koolikott

Digitaalse õppevara portaal 

e-Koolikott koondab õppekava alusel märksõnastatult digitaalse õppevara ühte veebikeskkonda. Portaalist on leitavad õppematerjalid, mis asuvad erinevates digitaalse õppevara kogudes. Eelkõige sisaldab portaal alus-, üld- ja edaspidi ka kutsehariduse õppevara. e-Koolikoti peamine eesmärk on võimaldada ligipääs digitaalsele õppevarale ühest kohast – kasutaja ei pea enam otsima materjale erinevatest portaalidest.

teisipäev, 18. oktoober 2016

Coggle
Ideekaartide loomine veebis

Coggle keskkond on seotud Google kontoga. Luua saab piiramatult ideekaarte ning neid jagada. Kaartidele saab lisada ka pilte.
Juhend:


Popplet


Mõistekaartide koostamine vahend


http://popplet.com

Popplet võimaldab luua erinevaid ideekaarte, neid jagada, saab lisada linke ja teksti. Valmis kaarti on võimalik salvestada pildina, pdf-failina, lisada oma kodulehele või ajaveebi.  On olemas rakendused nutiseadmetele (iOS).


esmaspäev, 17. oktoober 2016

SocrativeKüsitluste loomine

Keskkond võimaldab tasuta teha küsitlusi või teste, millele saab vastata ka mobiilsete vahenditega. Korraga saab ühte testi teha kuni 50 vastajat.


Testi koostamiseks ja läbiviimiseks logib õpetaja keskkonda teacher login lingi kaudu. 
Testile vastamiseks logib õpilane keskkonda student login lingi kaudu. Nutiseadmetes testile vastamiseks on Socrative Student äpp. Et õpilane saaks testile vastata, peab õpetaja käivitama testi ja teatama õpilasele ruumi nime. Tulemused saab eksportida Exceli faili.

Dashboard-lehel saab:
 • start a quiz – alustada testi läbiviimist (test peab eelnevalt valmis olema)
 • quick question – esitada ühe kiire küsimuse (küsimus ei pea eelnevalt valmis olema, võib küsida ka suuliselt või kuvada küsimuse, mitmikvaliku puhul ka vastused, teise programmiga)
 • space race – alustada testi mänguna rühmade vahel (test peab eelnevalt valmis olema)
 • exit ticket – kuvada 3 küsimust tunni lõpetuseks (How well did you understand todays’s material? What did you learn today’s class? Pleace answer the teacher’s question – see tuleb õpetajal kirjutada tahvlile või öelda suuliselt). Manage Quizzes-lehel saab:
 • greate a quiz – luua uut testi (võimalikud küsimustetüübid: mitmikvalik, õige/vale, lühivastus)
 • my quizzes – näha enda loodud teste, neid muuta ja kustutada
 • import quiz – importida teiste loodud teste või importida testiküsimusi Exceli failist
 • reports – näha testide tulemusi ja salvestada testitulemusi arvutisse Exceli failinaSocrative juhendid:
 1. Võru Gümnaasiumi arvutikoolituse juhend: Socrative
 2. Ingrid Maadvere videojuhendid


Socrative tutvustusTesti loomine


Testi läbiviimine


URL lühendaja
Mõnikord kipuvad internetiaadressid olema väga pikad. Bit.ly keskkond võimaldab aadresse lihtsalt lühendada.
Juhend:laupäev, 15. oktoober 2016

Aardejaht QR koodiga

Aadressil http://www.classtools.net/QR/ asub keskkond, kus saab luua QR koodidega küsimusi. Äärmiselt lihtne: sisesta küsimus, siis tärn ja vastus. Keskkond genereerib ise QR koodina küsimused.
Vaata ka Ingrid Maadvere koostatud videot:

Bingokaartide loominehttps://bingobaker.com veebipõhine keskkond bingomängu loomiseks. Binokaarte saab välja printida või mängida arvutis. Bingomängule saavad õpetajad ise reeglid teha. Korraga saab luua 8 mänguvälja 25 sõnaga.


Juhendi tegi Tuuli Koitjärv

reede, 14. oktoober 2016

LearningAppsAppide loomise keskkond
http://learningapps.org/

Tegemist on justkui õpetajate ja õppijate interaktiivse töölauaga, kus saab luua erinevaid interkatiivseid lisaprogrammikesi õppimiseks ja õpetamiseks. Keskkond on mitmekeelne.
 1. LearningApps (Mari Tõnisson) LearningApps


 2. LearningApps: multi-player mängud (Tuuli Koitjärv)


 3. LearningApps.org -keskkonna üldine tutvustus (Aimi Jõesalu)


  Reaalajas koostöövõimalused LearningAppsi keskkonnas (Aimi Jõesalu)


  Interaktiivse pusle valmistamine LearningAppsi keskkonnas (Aimi Jõesalu)


  Interaktiivsed videoharjutused LearningAppsi keskkonnas (Aimi Jõesalu)


  Interaktiivse sõnarägastik-ristsõna loomine LearningAppsi keskkonnas (Aimi Jõesalu)


  Interaktiivse klassikalise ristsõna loomine LearningAppsi keskkonnas (Aimi Jõesalu)
 4. Learning Apps: klasside loomine (Evi Tarro)


 5. Learning Apps: lisavõimalused (Evi Tarro)


  Learning Apps: kogumike loomine (Tuuli Koitjärv)


  Learning Apps: märkmete/äppide lisamine videole/helile (Tuuli Koitjärv)


  Learning Apps: veebitahvel (Tuuli Koitjärv) 6. Learning Apps: hääletamine (Tuuli Koitjärv)


Wordle

Sõnapilvede loomine
Lihtne vahend märksõnapilvede loomiseks. 

Ideid ainetundideks:neljapäev, 13. oktoober 2016

Digiõppe päev 2016

Salasuhtlus veebis ehk mis on asjade internetDigiküpsuse hindamise mudel - Mart Laanpere

Quizlet


Sõnade õppimise keskkond


http://quizlet.com/

Veebipõhine keskkond sõnade ja mõistete õppimiseks ning kinnistamiseks mistahes aines. Koostamiseks vajalik keskkonda registreerumine.
Keskkond on suures osas tasuta, tasuline on vaid piltide üles laadimine arvutist (kuid saadaval on suur valik tasuta pilte internetist, mille otsing toimub Flickrist pildi pealkirja järgi. Seega on võimalik vajalikud pildid sinna laadida, kuid kahjuks ei leia Quizlet neid alati sealt üles.).

KahootMängulised testid ja pollid

Kahoot on väga mänguline keskkond, mille abil on võimalik koguda õpilastelt tagasisidet ning teha teste. Keskkond töötab hästi ka nutiseadmetega.

Juhend

AnswerGardenAnswergarden on lihtne vahend ajurünnakute ja  ideekaartide loomiseks ja tagasiside saamiseks.
https://answergarden.ch/


AnswerGardenit kasutades pole kasutajakontot tarvis teha, küll aga küsitakse uut AnswerGardenit luues e-posti aadressi ja tuleb välja mõelda admini parool, mille abil AnswerGardeni looja pääseb hiljem oma tööd muutma või lukustama.
Uut AnswerGardenit luues saadab keskkond teie e-posti aadressile kirja  "You have created a new AnswerGarden jne .... Click to view AnswerGarden". Selle lingi kaudu pääsete oma AnswerGardenile hiljem uuesti ligi.

AnswerGardeni jagamiseks õpilastega tuleb neile teatada AnswerGardeni aadress, nutivahendite puhul on võimalik jagada ka QR-koodi.
Väike katsetus 11. klassiga, küsimuseks Lemmiklill?  AnswerGardeni puhul toimub vastamine anonüümselt, st õpetajana me näeme ainult vastusevariante, mitte vastajate nimesid.

Tulemus selline, et 10 vastajat märkisid lemmiklilleks roosi, kuus võilille, neli sinilille, neli tulbi, kaks nartsissi, kaks ohaka, kaks musta roosi, kaks tumesinise roosi, kaks liilia, üks maikellukese, üks naadi ja üks inkaliilia. Vastuste arvu nägemiseks tuleb viia hiirekursor vastusevariandile.
AnswerGardeni juhendid:


 1. Juhend Võru Gümnaasiumi õpetajate arvutikoolituselt: AnswerGarden
 2. Ingrid Maadvere videojuhend AnswerGardeni kohta: